Photo:Julien Duval

Ak sa opýtate kohokoľvek na svete na Chorvátsko, veľmi pravdepodobne vám v odpovedi spomenie aspoň jedného chorvátskeho športovca. Chorvátski futbalisti, hádzanári, lyžiari, tenisti a ďalší športovci, ovenčení olympijskými a ďalšími medailami, sú ambasádormi Chorvátska po celom svete, no pre chvíle svojej dovolenky si vyberajú práve Chorvátsko, krajinu ponúkajúcu pestré možnosti na rekreáciu a aktívnu dovolenku - od welness a zdravotnej turistiky, cez bazény a aquaparky, až po dobrodružnú a potápačskú turistiku.

Zdravotná turistika

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s hosťami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • na zdravotnícky personál sa vzťahujú protiepidemické opatrenia Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch (vchody, toalety, stravovacie a obchodné zariadenia)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do objektov a spoločných zariadení
 • obmedzený počet používateľov
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)

3. Čistenie zariadenia

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • dezinfekčné prostriedky (pri vstupe do budovy, pri vstupe do spoločných zariadení, pri vstupe do výťahu, pri vstupe do pohostinských zariadení)
 • pravidelné vetranie všetkých miestností
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie hygienických zariadení
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia / vstup

 • online nákup a/alebo bezkontaktné platby
 • online check-in alebo samostatná registrácia alebo registrácia v skrátenom čase
 • ochranná bariéra na recepčnom pulte
 • vopred nahlásený check-out, aby bolo možné pripraviť faktúru, aby bol čas zdržania sa hosťa na recepcii čo najkratší
 • vyvesené plagáty a informatívne displeje alebo videozáznamy o všeobecných opatreniach na zabránenie šíreniu COVID-19 a informácie o vhodnej likvidácii odpadu (rúška atď.)
 • vhodná likvidácia odpadu (použité rúška atď.)

5. Ubytovanie

 • platia protokoly podľa typu ubytovania

6. Pohostinské a obchodné zariadenia

 • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

7. Preprava

 • aplikujú sa príslušné protokoly
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti

8. Zdravotnícke služby

 • Uplatňujú sa protiepidemické opatrenia Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia pre zdravotnícke zariadenia
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti

·        vhodné prekrytie horných dýchacích ciest

Dobrodružná a potápačská turistika

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenia zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • práca na zmeny
 • meranie telesnej teploty
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • dezinfekcia rúk
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, s výnimkou aktivít
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • obmedzená veľkosť skupiny
 • dodržiavanie odstupov
 • povinná telefonická alebo online rezervácia termínu
 • bezkontaktná platba alebo platba cez internet

3. Realizácia aktivít

 • viditeľné oznámenia a informovanie používateľov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • uplatňovanie všeobecných a hygienických opatrení na zabránenie šírenia choroby COVID-19
 • zabezpečený priestor na prezlečenie pre 1 osobu v šatni alebo prezliekanie vonku pri dodržiavaní odstupov v súlade s platnými pokynmi Chorvátskeho ústavu verejného zdravia
 • poskytnúť jednotlivé boxy pre nadbytočné vybavenie alebo požiadať účastníkov, aby si svoje vybavenie priniesli vo vlastnom výletnom ruksaku
 • obmedzený počet denných ponorov, aby sa zabezpečil čas potrebný na čistenie a dezinfekciu zariadení
 • priestor na prestávky musí byť dostatočne veľký, aby sa zabezpečila vzdialenosť v súlade s platnými pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • zabezpečiť obedový balíček, ak sa ponúka jedlo
 • zabezpečiť počas činnosti dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov
 • pre sprievodcov je povolené použitie slúchadiel a reproduktorov
 • obmedzený čas pobytu v chránených územiach (národné parky a prírodné parky)
 • pre každého návštevníka zaznamenať čas pobytu, kontakt a skupinu počas aktivity
 • poskytnúť priestor na odkladanie už použitého zariadenia, ktoré treba vyčistiť a vydezinfikovať
 • v prípade potreby prvej pomoci poskytnite pomôcky, ako súpravu s filtrom a resuscitačnú masku, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu medzi záchranárom a zachraňovaným
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)

4. Čistenie

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a všetkých povrchov, s ktorými bol užívateľ v kontakte
 • vyčistiť a dezinfikovať po každom používateľovi vybavenie a nástroje, s ktorými sú v kontakte užívatelia a zamestnanci (prilby, opasky, neoprény, masky, plutvy, obleky atď.)
 • na dezinfekciu a čistenie používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie
 • pri používaní špecifických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov postupujte opatrne
 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie sanitárnych zariadení, na každé dve hodiny alebo častejšie

Bazény a aquaparky

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenia zamestnancov o uskutočňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s hosťami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • práca na zmeny
 • V prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý zamestnanec dostaví k svojmu lekárovi

2. Všeobecné pravidlá pre používateľov

 • obmedzenie počtu ľudí v bazénoch a spoločných priestoroch
 • dodržiavanie odstupov
 • dezinfekcia rúk
 • platba za vstupenky cez internet alebo bezkontaktne
 • pred vstupom na kúpalisko platí povinné sprchovanie sa prechod cez dezinfekčné bariéry

3. Priestorové a technické podmienky

 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov
 • obmedzený počet osôb v bazéne
 • správna likvidácia odpadu
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov
 • pravidelná kontrola dávkovačov a iných dezinfekčných zariadení
 • dezinfekčná bariéra – hyperchlórová alebo s dezinfekčným prostriedkom
 • zverejnené informácie alebo videozáznamy o všeobecných opatreniach na zabránenie šíreniu COVID-19
 • pravidelné vetranie všetkých miestností, pokiaľ je to možné
 • pokiaľ sú prítomní, musia záchranári vykonávať iba svoju prácu, bez upozorňovania hostí na dodržiavanie odstupov, dezinfekciu...

4. Čistenie

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú hostia a zamestnanci v kontakte
 • zvýšené udržiavanie hygienických podmienok bazénovej vody
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie sociálnych zariadení - každé dve hodiny

5. Pre zariadenia podávajúce jedlá a nápoje a obchodné zariadenia

 • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

Pláže a kúpaliská

1. Všeobecné pravidlá

 • viditeľné oznámenia a informovanie hostí o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy u člena posádky alebo cestujúceho 
 • obmedzenie počtu osôb v priestoroch
 • dodržiavanie odstupov
 • uplatňovanie všeobecných a hygienických opatrení

2. Priestorové a technické podmienky morských a sladkovodných pláží a kúpalísk

 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov
 • správna likvidácia odpadu
 • pravidelná dezinfekcia priestorov a vybavenia, s ktorými sú hostia a zamestnanci v kontakte, ako aj toaliet
 • pokiaľ sú prítomní, musia záchranári vykonávať iba svoju prácu, bez upozorňovania hostí na dodržiavanie odstupov, dezinfekciu...
 • pravidelné monitorovanie vody určenej na kúpanie a rekreáciu

3. Pre zariadenia podávajúce jedlá a nápoje a obchodné zariadenia na morských a sladkovodných plážach a kúpaliskách

 • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

Infografika