Bazény a aquaparky

 Ak sa opýtate kohokoľvek na svete na Chorvátsko, veľmi pravdepodobne vám v odpovedi spomenie aspoň jedného chorvátskeho športovca. Chorvátski futbalisti, hádzanári, lyžiari, tenisti a ďalší športovci, ovenčení olympijskými a ďalšími medailami, sú ambasádormi Chorvátska po celom svete, no pre chvíle svojej dovolenky si vyberajú práve Chorvátsko, krajinu ponúkajúcu pestré možnosti na rekreáciu a aktívnu dovolenku - od welness a zdravotnej turistiky, cez bazény a aquaparky, až po dobrodružnú a potápačskú turistiku.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenia zamestnancov o uskutočňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s hosťami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • práca na zmeny
 • V prípade podozrenia zo zdravotných ťažkostí sa každý zamestnanec dostaví k svojmu lekárovi

2. Všeobecné pravidlá pre používateľov

 • obmedzenie počtu ľudí v bazénoch a spoločných priestoroch
 • dodržiavanie odstupov
 • dezinfekcia rúk
 • platba za vstupenky cez internet alebo bezkontaktne
 • pred vstupom na kúpalisko platí povinné sprchovanie sa prechod cez dezinfekčné bariéry

3. Priestorové a technické podmienky

 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov
 • obmedzený počet osôb v bazéne
 • správna likvidácia odpadu
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia klimatizačných a ventilačných filtrov
 • pravidelná kontrola dávkovačov a iných dezinfekčných zariadení
 • dezinfekčná bariéra – hyperchlórová alebo s dezinfekčným prostriedkom
 • zverejnené informácie alebo videozáznamy o všeobecných opatreniach na zabránenie šíreniu COVID-19
 • pravidelné vetranie všetkých miestností, pokiaľ je to možné
 • pokiaľ sú prítomní, musia záchranári vykonávať iba svoju prácu, bez upozorňovania hostí na dodržiavanie odstupov, dezinfekciu...

4. Čistenie

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú hostia a zamestnanci v kontakte
 • zvýšené udržiavanie hygienických podmienok bazénovej vody
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie sociálnych zariadení - každé dve hodiny

5. Pre zariadenia podávajúce jedlá a nápoje a obchodné zariadenia

 • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti