Dobrodružná a potápačská turistika

 Ak sa opýtate kohokoľvek na svete na Chorvátsko, veľmi pravdepodobne vám v odpovedi spomenie aspoň jedného chorvátskeho športovca. Chorvátski futbalisti, hádzanári, lyžiari, tenisti a ďalší športovci, ovenčení olympijskými a ďalšími medailami, sú ambasádormi Chorvátska po celom svete, no pre chvíle svojej dovolenky si vyberajú práve Chorvátsko, krajinu ponúkajúcu pestré možnosti na rekreáciu a aktívnu dovolenku - od welness a zdravotnej turistiky, cez bazény a aquaparky, až po dobrodružnú a potápačskú turistiku.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenia zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte so zákazníkmi iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • práca na zmeny
 • meranie telesnej teploty
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • dezinfekcia rúk
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest, s výnimkou aktivít
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • obmedzená veľkosť skupiny
 • dodržiavanie odstupov
 • povinná telefonická alebo online rezervácia termínu
 • bezkontaktná platba alebo platba cez internet

3. Realizácia aktivít

 • viditeľné oznámenia a informovanie používateľov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • uplatňovanie všeobecných a hygienických opatrení na zabránenie šírenia choroby COVID-19
 • zabezpečený priestor na prezlečenie pre 1 osobu v šatni alebo prezliekanie vonku pri dodržiavaní odstupov v súlade s platnými pokynmi Chorvátskeho ústavu verejného zdravia
 • poskytnúť jednotlivé boxy pre nadbytočné vybavenie alebo požiadať účastníkov, aby si svoje vybavenie priniesli vo vlastnom výletnom ruksaku
 • obmedzený počet denných ponorov, aby sa zabezpečil čas potrebný na čistenie a dezinfekciu zariadení
 • priestor na prestávky musí byť dostatočne veľký, aby sa zabezpečila vzdialenosť v súlade s platnými pokynmi Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • zabezpečiť obedový balíček, ak sa ponúka jedlo
 • zabezpečiť počas činnosti dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov
 • pre sprievodcov je povolené použitie slúchadiel a reproduktorov
 • obmedzený čas pobytu v chránených územiach (národné parky a prírodné parky)
 • pre každého návštevníka zaznamenať čas pobytu, kontakt a skupinu počas aktivity
 • poskytnúť priestor na odkladanie už použitého zariadenia, ktoré treba vyčistiť a vydezinfikovať
 • v prípade potreby prvej pomoci poskytnite pomôcky, ako súpravu s filtrom a resuscitačnú masku, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu medzi záchranárom a zachraňovaným
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)

4. Čistenie

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a všetkých povrchov, s ktorými bol užívateľ v kontakte
 • vyčistiť a dezinfikovať po každom používateľovi vybavenie a nástroje, s ktorými sú v kontakte užívatelia a zamestnanci (prilby, opasky, neoprény, masky, plutvy, obleky atď.)
 • na dezinfekciu a čistenie používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie
 • pri používaní špecifických čistiacich a dezinfekčných prostriedkov postupujte opatrne
 • zvýšiť frekvenciu čistenia a dezinfekcie sanitárnych zariadení, na každé dve hodiny alebo častejšie