Zdravotná turistika

 Ak sa opýtate kohokoľvek na svete na Chorvátsko, veľmi pravdepodobne vám v odpovedi spomenie aspoň jedného chorvátskeho športovca. Chorvátski futbalisti, hádzanári, lyžiari, tenisti a ďalší športovci, ovenčení olympijskými a ďalšími medailami, sú ambasádormi Chorvátska po celom svete, no pre chvíle svojej dovolenky si vyberajú práve Chorvátsko, krajinu ponúkajúcu pestré možnosti na rekreáciu a aktívnu dovolenku - od welness a zdravotnej turistiky, cez bazény a aquaparky, až po dobrodružnú a potápačskú turistiku.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo návštevníkov
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s hosťami iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet ľudí v interiéroch
 • na zdravotnícky personál sa vzťahujú protiepidemické opatrenia Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých bežných priestoroch (vchody, toalety, stravovacie a obchodné zariadenia)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do objektov a spoločných zariadení
 • obmedzený počet používateľov
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodná likvidácia odpadu (použité ochranné rúška atď.)

3. Čistenie zariadenia

 • pravidelná dezinfekcia priestorov a zariadení, s ktorými sú návštevníci a zamestnanci v kontakte
 • dezinfekčné prostriedky (pri vstupe do budovy, pri vstupe do spoločných zariadení, pri vstupe do výťahu, pri vstupe do pohostinských zariadení)
 • pravidelné vetranie všetkých miestností
 • zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie hygienických zariadení
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia / vstup

 • online nákup a/alebo bezkontaktné platby
 • online check-in alebo samostatná registrácia alebo registrácia v skrátenom čase
 • ochranná bariéra na recepčnom pulte
 • vopred nahlásený check-out, aby bolo možné pripraviť faktúru, aby bol čas zdržania sa hosťa na recepcii čo najkratší
 • vyvesené plagáty a informatívne displeje alebo videozáznamy o všeobecných opatreniach na zabránenie šíreniu COVID-19 a informácie o vhodnej likvidácii odpadu (rúška atď.)
 • vhodná likvidácia odpadu (použité rúška atď.)

5. Ubytovanie

 • platia protokoly podľa typu ubytovania

6. Pohostinské a obchodné zariadenia

 • platia protokoly pre stravovacie zariadenia a záruka spolupráce s partnermi s označením bezpečnosti

7. Preprava

 • aplikujú sa príslušné protokoly
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti

8. Zdravotnícke služby

 • Uplatňujú sa protiepidemické opatrenia Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia pre zdravotnícke zariadenia
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti

·        vhodné prekrytie horných dýchacích ciest