Turistickí sprievodcovia, agentúry a turistické informačné centrá

Photo:Julien Duval

Ako najlepšie spoznáte krajinu a vyskúšate si život, akým žijú miestni obyvatelia, vám najlepšie ukážu turistickí sprievodcovia, dôverne oboznámení so skrytými pokladmi a zabudnutými legendami o každom mieste v Chorvátsku. Niektorí vás vezmú po stopách starých Rimanov, iní do sveta Kráľovho prístaviska, Hviezdnych vojen alebo Winetoua. V miestnych cestovných kanceláriách nájdete výlety, ktoré vám ostanú v spomienkach desaťročia, a v turistických informačných centrách zas potrebné brožúry a mapy pre samostatné skúmania a bezstarostný lov na zážitky uprostred krás a tajomstiev, ktoré skrýva iba Chorvátsko.

Tourist guides

1. General rules for guides

 • Measure body temperature before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors (vehicle, boat, museum)
 • hand disinfection and disinfection of work surfaces several times a day
 • carry a disinfectant with you
 • physical distance between the guide and the guest / user
 • guides do not shake hands with guests/users
 • a limited number of people in the group indoors
 • use of a microphone to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • the use of a receiver headphones for guest/user is enabled to allow sufficient physical distance between the guide and the guest/user (if possible)
 • disinfection of headphones and receivers behind each guest/user
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas

2. General rules for users

 • Measure of body temperature by the user before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors
 • hand disinfection
 • physical distance
 • limited number of people in the group indoors
 • use of receivers with headphones for guests to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas

Obchodná turistika

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a zákazníkov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo zákazníkov
 • informovanie a školenie zamestnancov o všetkých súčasných protiepidemických opatreniach a odporúčaniach platných pre všetky typy služieb používaných pri organizácii stretnutí/podujatí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s účastníkmi iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedziť počet osôb v interiéroch
 • zvýšená kontrola zoznamov účastníkov
 • zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov
 • poskytnúť vhodné prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest pre 5 % z celkového počtu účastníkov (ktoré môžu, ale nemusia byť spoplatnené)
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti
 • kontrola implementácie bezpečnostných protokolov u všetkých partnerov zapojených do organizácie stretnutia

2. Všeobecné pravidlá pre účastníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch hotela
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet účastníkov v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Organizácia výletov / transferov

 • hygiena sedadla vodiča
 • meranie telesnej teploty
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (vodič, cestujúci/výletníci, sprievodca, turistický sprievodca)
 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov medzi vodičmi, sprievodcami, sprievodcami a cestujúcimi/výletníkmi
 • hygiena priestoru pre cestujúcich
 • ochranná bariéra medzi spolujazdcom a vodičom (priečka z plexiskla / voľné sedadlo)
 • vetranie vozidla

4. Registrácia účastníkov pred a počas podujatia

 • online registrácia
 • vopred uhradené registračné poplatky a všetky ďalšie náklady objednané účastníkom
 • v prípade platby na mieste zabezpečte bezkontaktnú platbu kartou
 • vopred pripravené konferenčné a iné materiály
 • bezkontaktná distribúcia konferenčných a iných materiálov
 • bezkontaktná kontrola vstupov a chodieb vo vnútri budovy
 • umiestnenie ochrannej bariéry na registračný pult
 • informácie a materiály na registračnom pulte a informačných tabuliach budú dodatočne plastifikované, aby ich bolo možné po každom použití dezinfikovať

Turistické informačné centrá

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo používateľov
 • meranie telesnej teploty
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, keď nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, keď sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • pravidelné vetranie pracovného priestoru (minimálne dvakrát denne)
 • obmedziť počet osôb v interiéroch
 • komunikácia s klientmi a partnermi prostredníctvom telefónnej a/alebo e-mailovej komunikácie a v prípade potreby aj prostredníctvom videomosta, kedykoľvek je tento druh komunikácie možný

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • odporúčaná komunikácia prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo videa
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov

3. Priestorové a technické podmienky

Pri fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • vyzdvihnúť dôležité informácie a pokyny pri vchode
 • poskytnúť dezinfekciu rúk pri vchode
 • obmedziť počet klientov zdržiavajúcich sa súčasne v pobočke
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmenovej práce je potrebné zabezpečiť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch
 • zabezpečiť bezkontaktné platby kartou

Bez fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmennej práce poskytnúť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch

Poskytovanie služieb mimo pobočky:

 • pobočky umiestnené v zariadeniach určených na obchodné aktivity, hotely, veľtržné priestory, stanice alebo terminály verejnej služby pozemnej, námornej alebo leteckej dopravy atď., sú povinné dodržiavať predpísané epidemiologické opatrenia pre zariadenia, v ktorých sa nachádzajú

4. Služby

Turistické transfery (agentúrnymi vozidlami)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej preprave
 • meranie teploty tela vodiča pred odchodom s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie hornýchc dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vchode do vozidla

Organizovaný výlet (agentúrne vozidlo)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej ceste
 • meranie telesnej teploty vodiča a sprievodcu pred cestou s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • meranie telesnej teploty cestujúcich pred cestou
 • zabezpečiť dávkovač dezinfekčného prostriedku pri vchode do vozidla
 • dodržiavanie bezpečnostných protokolov pri návšteve národných parkov, prírodných parkov, múzeí a iných inštitúcií

Organizovaný výlet loďou

 • dezinfekcia plavidla pred a po každej exkurzii
 • meranie telesnej teploty posádky a cestujúcich pred odchodom na cestu
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest počas plavby - posádka
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest pri plavbe v uzavretých priestoroch - cestujúci
 • zabezpečiť dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do plavidla

Poznámka: Zodpovednosť za uplatňovanie bezpečnostných opatrení vo vozidlách vlastnených alebo prenajatých agentúrami nesú agentúry.

Cestovné kancelárie

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo používateľov
 • meranie telesnej teploty
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • pravidelné vetranie pracovného priestoru (minimálne dvakrát denne)
 • obmedzený počet osôb v interiéroch
 • komunikácia s klientmi a partnermi prostredníctvom telefónnej a/alebo e-mailovej komunikácie a v prípade potreby aj prostredníctvom videomosta, kedykoľvek je tento druh komunikácie možný

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • odporúčaná komunikácia prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo videa
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch
 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov

3. Priestorové a technické podmienky

Pri fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • vyzdvihnúť dôležité informácie a pokyny pri vchode
 • poskytnúť dezinfekciu rúk pri vchode
 • obmedziť počet klientov zdržiavajúcich sa súčasne v pobočke
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmenovej práce je potrebné zabezpečiť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch
 • zabezpečiť bezkontaktné platby kartou

Bez fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmennej práce poskytnúť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch

Poskytovanie služieb mimo pobočky:

 • pobočky umiestnené v zariadeniach určených na obchodné aktivity, hotely, veľtržné priestory, stanice alebo terminály verejnej služby pozemnej, námornej alebo leteckej dopravy atď., sú povinné dodržiavať predpísané epidemiologické opatrenia pre zariadenia, v ktorých sa nachádzajú

4. Služby

Turistické transfery (agentúrnymi vozidlami)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej preprave
 • meranie teploty tela vodiča pred odchodom s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vchode do vozidla

Organizovaný výlet (agentúrne vozidlo)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej ceste
 • meranie telesnej teploty vodiča a sprievodcu pred cestou s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • meranie telesnej teploty cestujúcich pred cestou
 • zabezpečiť dávkovač dezinfekčného prostriedku pri vchode do vozidla
 • dodržiavanie bezpečnostných protokolov pri návšteve národných parkov, prírodných parkov, múzeí a iných inštitúcií

Organizovaný výlet loďou

 • dezinfekcia plavidla pred a po každej exkurzii
 • meranie telesnej teploty posádky a cestujúcich pred odchodom na cestu
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest počas plavby - posádka
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest pri plavbe v uzavretých priestoroch - cestujúci
 • zabezpečiť dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do plavidla

Poznámka: Zodpovednosť za uplatňovanie bezpečnostných opatrení vo vozidlách vlastnených alebo prenajatých agentúrami nesú agentúry.

Infografika