Cestovné kancelárie

 Ako najlepšie spoznáte krajinu a vyskúšate si život, akým žijú miestni obyvatelia, vám najlepšie ukážu turistickí sprievodcovia, dôverne oboznámení so skrytými pokladmi a zabudnutými legendami o každom mieste v Chorvátsku. Niektorí vás vezmú po stopách starých Rimanov, iní do sveta Kráľovho prístaviska, Hviezdnych vojen alebo Winetoua. V miestnych cestovných kanceláriách nájdete výlety, ktoré vám ostanú v spomienkach desaťročia, a v turistických informačných centrách zas potrebné brožúry a mapy pre samostatné skúmania a bezstarostný lov na zážitky uprostred krás a tajomstiev, ktoré skrýva iba Chorvátsko.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a používateľov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo používateľov
 • meranie telesnej teploty
 • dodržiavanie odstupov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • pravidelné vetranie pracovného priestoru (minimálne dvakrát denne)
 • obmedzený počet osôb v interiéroch
 • komunikácia s klientmi a partnermi prostredníctvom telefónnej a/alebo e-mailovej komunikácie a v prípade potreby aj prostredníctvom videomosta, kedykoľvek je tento druh komunikácie možný

2. Všeobecné pravidlá pre návštevníkov

 • odporúčaná komunikácia prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo videa
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch
 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov

3. Priestorové a technické podmienky

Pri fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • vyzdvihnúť dôležité informácie a pokyny pri vchode
 • poskytnúť dezinfekciu rúk pri vchode
 • obmedziť počet klientov zdržiavajúcich sa súčasne v pobočke
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmenovej práce je potrebné zabezpečiť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch
 • zabezpečiť bezkontaktné platby kartou

Bez fyzickej prítomnosti návštevníka:

 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia
 • v prípade dvojzmennej práce poskytnúť časový interval medzi prvou a druhou zmenou, aby sa zabránilo kontaktu medzi zamestnancami pracujúcimi v rôznych zmenách a čistením a dezinfekciou priestorov a pracovných plôch

Poskytovanie služieb mimo pobočky:

 • pobočky umiestnené v zariadeniach určených na obchodné aktivity, hotely, veľtržné priestory, stanice alebo terminály verejnej služby pozemnej, námornej alebo leteckej dopravy atď., sú povinné dodržiavať predpísané epidemiologické opatrenia pre zariadenia, v ktorých sa nachádzajú

4. Služby

Turistické transfery (agentúrnymi vozidlami)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej preprave
 • meranie teploty tela vodiča pred odchodom s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vchode do vozidla

Organizovaný výlet (agentúrne vozidlo)

 • dezinfekcia vozidla (autobus, minibus, dodávka, osobné vozidlo) pred a po každej ceste
 • meranie telesnej teploty vodiča a sprievodcu pred cestou s vedením záznamov
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo vozidle - vodič a cestujúci
 • meranie telesnej teploty cestujúcich pred cestou
 • zabezpečiť dávkovač dezinfekčného prostriedku pri vchode do vozidla
 • dodržiavanie bezpečnostných protokolov pri návšteve národných parkov, prírodných parkov, múzeí a iných inštitúcií

Organizovaný výlet loďou

 • dezinfekcia plavidla pred a po každej exkurzii
 • meranie telesnej teploty posádky a cestujúcich pred odchodom na cestu
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest počas plavby - posádka
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest pri plavbe v uzavretých priestoroch - cestujúci
 • zabezpečiť dávkovač s dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do plavidla

Poznámka: Zodpovednosť za uplatňovanie bezpečnostných opatrení vo vozidlách vlastnených alebo prenajatých agentúrami nesú agentúry.

Infografika