Obchodná turistika

 Ako najlepšie spoznáte krajinu a vyskúšate si život, akým žijú miestni obyvatelia, vám najlepšie ukážu turistickí sprievodcovia, dôverne oboznámení so skrytými pokladmi a zabudnutými legendami o každom mieste v Chorvátsku. Niektorí vás vezmú po stopách starých Rimanov, iní do sveta Kráľovho prístaviska, Hviezdnych vojen alebo Winetoua. V miestnych cestovných kanceláriách nájdete výlety, ktoré vám ostanú v spomienkach desaťročia, a v turistických informačných centrách zas potrebné brožúry a mapy pre samostatné skúmania a bezstarostný lov na zážitky uprostred krás a tajomstiev, ktoré skrýva iba Chorvátsko.
Photo:Julien Duval

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a zákazníkov a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo zákazníkov
 • informovanie a školenie zamestnancov o všetkých súčasných protiepidemických opatreniach a odporúčaniach platných pre všetky typy služieb používaných pri organizácii stretnutí/podujatí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnanci, ktorí sú v kontakte s účastníkmi iných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedziť počet osôb v interiéroch
 • zvýšená kontrola zoznamov účastníkov
 • zabezpečiť dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov
 • poskytnúť vhodné prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest pre 5 % z celkového počtu účastníkov (ktoré môžu, ale nemusia byť spoplatnené)
 • záruka spolupráce s partnermi, ktorí majú označenie bezpečnosti
 • kontrola implementácie bezpečnostných protokolov u všetkých partnerov zapojených do organizácie stretnutia

2. Všeobecné pravidlá pre účastníkov

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch hotela
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet účastníkov v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Organizácia výletov / transferov

 • hygiena sedadla vodiča
 • meranie telesnej teploty
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest (vodič, cestujúci/výletníci, sprievodca, turistický sprievodca)
 • dezinfekcia rúk
 • dodržiavanie odstupov medzi vodičmi, sprievodcami, sprievodcami a cestujúcimi/výletníkmi
 • hygiena priestoru pre cestujúcich
 • ochranná bariéra medzi spolujazdcom a vodičom (priečka z plexiskla / voľné sedadlo)
 • vetranie vozidla

4. Registrácia účastníkov pred a počas podujatia

 • online registrácia
 • vopred uhradené registračné poplatky a všetky ďalšie náklady objednané účastníkom
 • v prípade platby na mieste zabezpečte bezkontaktnú platbu kartou
 • vopred pripravené konferenčné a iné materiály
 • bezkontaktná distribúcia konferenčných a iných materiálov
 • bezkontaktná kontrola vstupov a chodieb vo vnútri budovy
 • umiestnenie ochrannej bariéry na registračný pult
 • informácie a materiály na registračnom pulte a informačných tabuliach budú dodatočne plastifikované, aby ich bolo možné po každom použití dezinfikovať