Tourist guides

 Ako najlepšie spoznáte krajinu a vyskúšate si život, akým žijú miestni obyvatelia, vám najlepšie ukážu turistickí sprievodcovia, dôverne oboznámení so skrytými pokladmi a zabudnutými legendami o každom mieste v Chorvátsku. Niektorí vás vezmú po stopách starých Rimanov, iní do sveta Kráľovho prístaviska, Hviezdnych vojen alebo Winetoua. V miestnych cestovných kanceláriách nájdete výlety, ktoré vám ostanú v spomienkach desaťročia, a v turistických informačných centrách zas potrebné brožúry a mapy pre samostatné skúmania a bezstarostný lov na zážitky uprostred krás a tajomstiev, ktoré skrýva iba Chorvátsko.
Photo:Julien Duval

1. General rules for guides

 • Measure body temperature before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors (vehicle, boat, museum)
 • hand disinfection and disinfection of work surfaces several times a day
 • carry a disinfectant with you
 • physical distance between the guide and the guest / user
 • guides do not shake hands with guests/users
 • a limited number of people in the group indoors
 • use of a microphone to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • the use of a receiver headphones for guest/user is enabled to allow sufficient physical distance between the guide and the guest/user (if possible)
 • disinfection of headphones and receivers behind each guest/user
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas

2. General rules for users

 • Measure of body temperature by the user before going on trips, travels, etc.
 • wearing protective masks indoors
 • hand disinfection
 • physical distance
 • limited number of people in the group indoors
 • use of receivers with headphones for guests to allow sufficient physical distance between the guide and the guest / user (if possible)
 • adherence to epidemiological measures at localities
 • strict adherence to rules of conduct in protected areas