Photo:Valamar

Family friendly, pet friendly alebo jednoducho friendly – či už hľadáte ubytovanie s výhľadom na more, zelené lesy, riečne priestranstvá alebo úrodné zlatožlté polia, v Chorvátsku si každý nájde niečo podľa svojho vkusu. Rozmanité hotely, kempy a ubytovanie v súkromí, sú vybavené podľa potrieb každého návštevníka, pričom sa zvlášť veľký dôraz kladie na dodržiavanie čistoty, hygieny a bezpečnostných protokolov.

Hotely

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
 • vetranie miestností
 • dezinfekčné prostriedky
 • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia

 • online check-in alebo samostatná registrácia alebo check-in v skrátenom čase
 • ochranná bariéra na recepčnom pulte
 • vopred ohlásený check-out, aby bolo možné pripraviť faktúru, aby bol hosť na recepcii prítomný čo najkratší čas

5. Ubytovacia jednotka

 • mapa (možnosti: v digitálnej podobe, plastové mapy, ktoré sa majú dezinfikovať po každom hosťovi alebo mapy na jednorazové použitie umiestnené na recepcii)
 • poskytnúť bezpečnostnú súpravu (prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
 • doplňovať minibar na žiadosť hosťa alebo nalepiť bezpečnostnú nálepku
 • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke
 • upratovanie ubytovacej jednotky po dohode s hosťami
 • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov pre hostí

6. Reštauračné zariadenia

 • formou bufetu, servírovania alebo samoobsluhy v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, izbová služba alebo podávanie jedál a nápojov priamo z kuchyne („ručne“)
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma - QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe)
 • prestieranie a podávanie príboru v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dezinfekcia stolov, ponúk a cenníkov a výmena nastavení stola po každom hosťovi
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

7. Spoločné aktivity

 • dohodnúť si vopred termíny služieb s dostatočným časom na dezinfekciu zariadenia a priestoru a vyvetranie priestorov po každom hosťovi

Kempy

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
 • vetranie miestností
 • dezinfekčné prostriedky
 • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia

 • online check-in alebo samostatná registrácia alebo check-in v skrátenom čase
 • ochranná bariéra na recepčnom pulte
 • vopred ohlásený check-out, aby bolo možné pripraviť faktúru, aby bol hosť na recepcii prítomný čo najkratší čas

5. Ubytovacia jednotka

 • mapa (možnosti: v digitálnej podobe, plastové mapy, ktoré sa majú dezinfikovať po každom hosťovi alebo mapy na jednorazové použitie umiestnené na recepcii)
 • poskytnúť bezpečnostnú súpravu (prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
 • doplňovať minibar na žiadosť hosťa alebo nalepiť bezpečnostnú nálepku
 • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke
 • upratovanie ubytovacej jednotky po dohode s hosťami
 • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov pre hostí

6. Reštauračné zariadenia

 • formou bufetu, servírovania alebo samoobsluhy v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, izbová služba alebo podávanie jedál a nápojov priamo z kuchyne („ručne“)
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma - QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe )
 • prestieranie a podávanie príboru v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dezinfekcia stolov, ponúk a cenníkov a výmena nastavení stola po každom hosťovi
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

7. Spoločné aktivity

 • dohodnúť si vopred termíny služieb s dostatočným časom na dezinfekciu zariadenia a priestoru a vyvetranie priestorov po každom hosťovi

Ostatné pohostinské zariadenia

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
 • vetranie miestností
 • dezinfekčné prostriedky
 • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Ubytovacia jednotka/zariadenie

 • zabezpečiť bezpečnostnú súpravu (Safety Kit - prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
 • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke/zariadení
 • upratovanie ubytovacej jednotky / zariadenia po dohode s hosťom
 • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov hostí

5. Reštauračné zariadenia (ak ich zariadenie má k dispozícii)

 • formou bufetu, servírovania alebo samoobsluhy v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, izbová služba alebo podávanie jedál a nápojov priamo z kuchyne („ručne“)
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma - QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe )
 • prestieranie a podávanie riadu v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dezinfekcia stolov, ponúk a cenníkov a výmena nastavení stola po každom hosťovi
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma - QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe )

Domácnosti

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
 • vetranie miestností
 • dezinfekčné prostriedky
 • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Ubytovacia jednotka/zariadenie

 • zabezpečiť bezpečnostnú súpravu (Safety Kit - prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
 • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke/zariadení
 • upratovanie ubytovacej jednotky / zariadenia po dohode s hosťom
 • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov pre hostí

5. Odporúčania pre podávanie stravy

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, dezinfekcia stolov po každom hosťovi a výmena prestierania
 • prestieranie a podávanie príboru v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

Poľnohospodárske podniky

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

 • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
 • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
 • meranie telesnej teploty
 • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
 • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

 • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
 • dezinfekcia rúk
 • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
 • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

 • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
 • vetranie miestností
 • dezinfekčné prostriedky
 • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové uteráky)
 • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia 

4. Ubytovacia jednotka/zariadenie

 • zabezpečiť bezpečnostnú súpravu (Safety Kit - prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
 • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke/zariadení
 • upratovanie ubytovacej jednotky / zariadenia po dohode s hosťom
 • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov pre hostí

5. Odporúčania pre podávanie stravy

 • obsluha v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, dezinfekcia stolov po každom hosťovi a výmena prestierania
 • prestieranie a podávanie príboru v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
 • dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

Všeobecné odporúčania pre všetky ubytovacie zariadenia

Poznámka: Na viditeľnom mieste v objekte je potrebné umiestniť všetky oznámenia a pokyny týkajúce sa dodržiavania odstupov, používania dezinfekčných prostriedkov a ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti a prevencie nákazy vírusom COVID-19.

Odporúčanie: Ak majú možnosť, hotelové zariadenia zo skupín „Hotely“ a „Kempy“ môžu poskytnúť časť ubytovacej kapacity pre potreby izolácie pre ľudí s príznakmi nákazy. v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)

Infografika