Kempy

 Family friendly, pet friendly alebo jednoducho friendly – či už hľadáte ubytovanie s výhľadom na more, zelené lesy, riečne priestranstvá alebo úrodné zlatožlté polia, v Chorvátsku si každý nájde niečo podľa svojho vkusu. Rozmanité hotely, kempy a ubytovanie v súkromí, sú vybavené podľa potrieb každého návštevníka, pričom sa zvlášť veľký dôraz kladie na dodržiavanie čistoty, hygieny a bezpečnostných protokolov.
Photo:Valamar

1. Všeobecné pravidlá pre zamestnancov

  • informovanie a školenie zamestnancov o uplatňovaní postupov na ochranu zamestnancov a hostí a postupov v prípade výskytu nákazy zamestnancov alebo hostí
  • dodržiavanie odstupov (najmä zamestnancov, ktorí sú v kontakte s hosťami a používateľmi služieb od ostatných zamestnancov)
  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest
  • meranie telesnej teploty
  • dezinfekcia rúk čo najčastejšie, ak nie sú viditeľne znečistené ruky, a umývanie a dezinfekcia, ak sú ruky viditeľne znečistené, a dezinfekcia pracovných plôch niekoľkokrát denne
  • obmedzený počet osôb v uzavretých priestoroch

2. Všeobecné pravidlá pre hostí

  • vhodné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých spoločných priestoroch
  • dezinfekcia rúk
  • obmedziť počet osôb v spoločných priestoroch zariadenia
  • dodržiavanie odstupov

3. Čistenie zariadení

  • pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, osobitnú pozornosť venujte vybaveniu/miestam, ktoré sú predmetom častého dotyku
  • vetranie miestností
  • dezinfekčné prostriedky
  • v sanitárnych zariadeniach používajte jednorazové materiály (papierové utierky)
  • pravidelné čistenie a dezinfekcia filtrov klimatizácie, vetrania a kúrenia

4. Recepcia

  • online check-in alebo samostatná registrácia alebo check-in v skrátenom čase
  • ochranná bariéra na recepčnom pulte
  • vopred ohlásený check-out, aby bolo možné pripraviť faktúru, aby bol hosť na recepcii prítomný čo najkratší čas

5. Ubytovacia jednotka

  • mapa (možnosti: v digitálnej podobe, plastové mapy, ktoré sa majú dezinfikovať po každom hosťovi alebo mapy na jednorazové použitie umiestnené na recepcii)
  • poskytnúť bezpečnostnú súpravu (prostriedky na prekrytie horných dýchacích ciest, ochranné rukavice, dezinfekčný prostriedok), ktorá môže alebo nemusí byť spoplatnená
  • doplňovať minibar na žiadosť hosťa alebo nalepiť bezpečnostnú nálepku
  • pravidelná dezinfekcia kritických (kontaktných) bodov v ubytovacej jednotke
  • upratovanie ubytovacej jednotky po dohode s hosťami
  • zvýšené čistenie a dezinfekcia posteľnej bielizne a uterákov pre hostí

6. Reštauračné zariadenia

  • formou bufetu, servírovania alebo samoobsluhy v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia, izbová služba alebo podávanie jedál a nápojov priamo z kuchyne („ručne“)
  • odstránenie jedálnych lístkov a cenníkov zo stolov, ktoré sú k dispozícii na žiadosť hosťa (možnosti: digitálna forma - QR kód alebo jednorazovo v tlačenej alebo plastifikovanej podobe )
  • prestieranie a podávanie príboru v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
  • dezinfekcia stolov, ponúk a cenníkov a výmena nastavení stola po každom hosťovi
  • vzdialenosť stolov od seba v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia
  • dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými skupinami návštevníkov v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Chorvátskeho inštitútu verejného zdravia

7. Spoločné aktivity

  • dohodnúť si vopred termíny služieb s dostatočným časom na dezinfekciu zariadenia a priestoru a vyvetranie priestorov po každom hosťovi