Cestujte bezpečne podľa svetových štandardov

Cestujte bezpečne podľa svetových štandardov
Photo:Zoran Jelača

Svetová rada pre cestovný ruch (WTTC) vytvorila v roku 2020 označenie „Safe travel“ za účelom bezpečného cestovania na celosvetovej úrovni, aby sa cestujúci ľahšie orientovali medzi destináciami a spoločnosťami, ktoré prijali svetové štandardy zdravotnej a hygienickej ochrany. Chorvátsko je nositeľom tohto označenia od začiatku svetovej zdravotnej krízy spôsobenej ochorením Covid-19.

"Označenie Safe Stay in Croatia a označenie Safe travels sa v Chorvátsku udeľuje bezplatne subjektom zo sektora cestovného ruchu, ako aj ostatným príbuzným subjektom, ako sú dopravcovia, letiská, stanice verejnej dopravy, trajektové a jachtové prístavy, ktoré sa prihlásia do systému, priložia úradné rozhodnutie o svojom založení a vyplnia prihlasovací formulár, ktorým potvrdzujú a zaručujú dodržiavanie a rešpektovanie aktuálnych zdravotných a bezpečnostných odporúčaní Chorvátskeho inštitútu pre verejné zdravotníctvo.

Dodržiavanie opatrení sa preveruje na troch úrovniach: periodicky a náhodnou kontrolou bezpečnostných opatrení , ktorú vykonávajú pracovníci Ministerstva cestovného ruchu a športu, profesijné združenia v oblasti cestovného ruchu a návštevníci, ktorí svoje komentáre zasielajú na e-mail: [email protected] alebo aj prostredníctvom tejto internetovej stránky."

WWTC